انتری که لوطیشمرده بود  داستان لوطی جهان و بوزینش مخمل  که شروع داستان از جایی که بوزینه که یجای نزدیک لوطیش به درخت بلوطی بسته شده متوجه میشه لوطیش که  شب قبل بعد از اینکه سهم هروزه تریاک رو کشیده و خواب اونو از پا در اورده تا اون موقع از چاشت روز بیدار نشده. یواش یواش مخمل متوجه تغییر حالت صورت لوطیش میشه تا اینکه میفهمه لوطی جهان مدتی میشه که مرده از یه طرف مخمل خودشو ازاد میبینه از یه طرفم خودشو وسط این بیابون درندشت تنها و بدون لوطی جهانی.خلاصه مخمل تنها همونجور با زنجیری که دور گردنش بستس و واسش سنگینی میکنه روبه بیابون راه میوفته بقیه داستان رو هم خودتون بشنوید فکر کنم بیشتر لذت بخش باشه این داستان با سه تا داستان دیگه و یدونه نمایشنامه با همین اسم یعنی انتری که لوطیش مرده بود در قالب کتابی چاپ شده. به نظر بیشتر اونایی که با کارهای صادق چوبک آشنا هستن این کار جزوه یکی از نمادین ترین کارهای اقای صادق چوبک هست 
امیدوارم دوست داشته باشید اگر خواستید این کارو به صورت فایل دیجیتال (یعنی اینکه زیپ نیست شکر خدا این سری ) دانلود کنید از طریق این لینک میتونید بگیریدو بشنوید با کیفیت بهتر. اگرم خواستید روی تلگرام داشته باشید از طریق این یکی لینک در خدمتیم .