سلام روز 4 روم عیدتون به خوبیو خوشی .امروز فکر کردیم در مورد این بنویسیم که کتاب گویا چه اثری روی کتاب کاغذی میزاره .اول بزار بگم این که میگن ما میخواییم با کتاب گویا چاپ کاغذی رو حذف کنم که جلوگیری کنیم از قطع کردن درختا یکم چیزه باحالی نیست .یعنی چی که کتاب کاغذی حذف  بشه چرا باید همیشیه تکنولوژی باید نسخه های اصلی یه چیزیو از بین ببرن هیچکس نمیتونه لذت دست گرفتن یه کتابو منکرش بشه ؟حالا شما بیاید بگید ما میخواییم با کتاب گویا کمک کنیم به نشر کاغذی واقعا فکر نمیکنید این یکی بهتر از اون شعار زیست محیطی  از قطع درختان جلوگیری کنیم باشه ؟اگر نیست شما به ما بگیید ولی اگر هست بیایید فکر کنیم چقد جالب میشه اگر هر کتابی برای معرفیش یه نسخه صوتی کوتاه همراهش باشه حالا با صدای گوینده یا صدای نویسنده یا مترجم داستان که یه دید کلی در مورد کتاب بهتون بده .خلاصه که نزنید این حرفو بزارید تکنولوژی مکمل داشته هامون بشه.در مورد عکسم شرمنده عکس بهتری پیدا نکردم گفتم شاید این حداقل شبیه موضوع باشه
Amir